Công ty TNHH Tâm Bình BG

Tên dự án: 
Cửa hàng kinh doanh xăng dầu loại II
Địa điểm thực hiện : 
Xứ đồng Cầu Tây, thôn An Phú, xã Song Mai, TP Bắc Giang
Diện tích đất thực hiện(m2): 
1 980.00
Mục tiêu : 
Xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu loại II,
Quy mô dự án : 
Xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu loại II, Xăng truyền thống 3,600m3/năm; xăng sinh học: 1,000 m3/năm; dầu: 3,600 m3/năm
Thời hạn hoạt động (năm): 
50
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
TP Bắc Giang
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
3.20
Đăng ký mới: 
3.20
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Vị trí lô đất: 
Xứ đồng Cầu Tây, thôn An Phú, xã Song Mai, TP Bắc Giang
Hoạt động dự án: