Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Tân Thành

Tên dự án: 
Nhà máy gạch Tuynel Tân Thành
Địa điểm thực hiện : 
Thôn Tê, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang
Diện tích đất thực hiện(m2): 
19 988.00
Mục tiêu : 
Nhà máy sản xuất gạch Tuynel
Quy mô dự án : 
Nhà máy sản xuất gạch Tuynel với công suất 20 triệu viên/năm
Thời hạn hoạt động (năm): 
49
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Lạng Giang
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
40.50
Đăng ký mới: 
40.50
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Vị trí lô đất: 
Thôn Tê, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang
Hoạt động dự án: