Công ty TNHH Hosiden VN (BG)

Tên dự án: 
Công ty TNHH Hosiden VN (BG)
Địa điểm thực hiện : 
Lô C
Diện tích đất thực hiện(m2): 
20 000.00
Mục tiêu : 
Sản xuất bo mạch điện tử PBA 21 triệu sản phẩm/năm; Bảng mạch điện tử, màng loa: 24 triệu sản phẩm/năm; Màn hình cảm ứng: 30 triệu sản phẩm/năm; Sản xuất mặt hàng băng dính: 8 triệu sản phẩm/năm; Sản xuất mặt hàng tấm nhựa: 3 triệu sản phẩm/năm
Quy mô dự án : 
Sản xuất bo mạch điện tử PBA 21 triệu sản phẩm/năm; Bảng mạch điện tử, màng loa: 24 triệu sản phẩm/năm; Màn hình cảm ứng: 30 triệu sản phẩm/năm; Sản xuất mặt hàng băng dính: 8 triệu sản phẩm/năm; Sản xuất mặt hàng tấm nhựa: 3 triệu sản phẩm/năm
Thời hạn hoạt động (năm): 
40
Loại đầu tư: 
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư vào : 
Khu công nghiệp
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Việt Yên
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( USD - DA FDI): 
35 000 000.00
Vốn đầu tư thực hiện( tỷ đồng /USD): 
35 000 000.00
VTH năm: 
Thuộc khu, cụm CN: 
Là dự án FDI: 
Dự án FDI
Vị trí lô đất: 
lô c
Hoạt động dự án: 
Mã số DN/CMND: 
202023000057