Công ty TNHH Francool Việt Nam

Tên dự án: 
Nhà máy sản xuất Francool Việt Nam
Địa điểm thực hiện : 
KCN Vân Trung
Mục tiêu : 
Nhà máy francool Việt Nam
Quy mô dự án : 
Shanghai Guanhan Trading Co.,ltd
Thời hạn hoạt động (năm): 
43
Loại đầu tư: 
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư vào : 
Khu công nghiệp
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Việt Yên
Vốn đầu tư đăng ký ( USD - DA FDI): 
5 000 000.00
VTH năm: 
Thuộc khu, cụm CN: 
Là dự án FDI: 
Dự án FDI
Hoạt động dự án: 
Mã số DN/CMND: 
202043000065