ông Hoàng Thành Vĩnh

Tên dự án: 
Xây dựng trại nuôi trồng thuỷ sản
Địa điểm thực hiện : 
Khu Đồng Cúi, thôn Văn Sơn, xã Tân Tiến, TPBG
Mục tiêu : 
Nuôi cá các loại 7,2 tấn/năm; ba ba 3 tấn/năm
Quy mô dự án : 
Nuôi cá các loại 7,2 tấn/năm; ba ba 3 tấn/năm
Thời hạn hoạt động (năm): 
30
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
TP Bắc Giang
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
4.80
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Hoạt động dự án: