Công ty TNHH MTV Mai Chữ

Tên dự án: 
Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và sơ chế thực phẩm
Địa điểm thực hiện : 
Thôn Như Thiết, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên
Mục tiêu : 
Giết mổ gia súc, gia cầm 250 tấn/năm; sơ chế thực phẩm 165 tấn/năm
Quy mô dự án : 
Giết mổ gia súc, gia cầm 250 tấn/năm; sơ chế thực phẩm 165 tấn/năm
Thời hạn hoạt động (năm): 
40
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Việt Yên
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
5.29
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Hoạt động dự án: