Ông Vũ Văn Nhật

Tên dự án: 
Dự án xây dựng xưởng sửa chữa ô tô
Địa điểm thực hiện : 
xứ đồng Bãi Sễ, thôn Tiêu, xã Dĩnh Kế, TP Bắc Giang
Mục tiêu : 
Xây dựng xưởng sửa chữa ô tô và máy công trình với quy mô: sửa chữa 4.500 xe/năm; bảo dưỡng 3.000 xe/năm
Quy mô dự án : 
Xây dựng xưởng sửa chữa ô tô và máy công trình với quy mô: sửa chữa 4.500 xe/năm; bảo dưỡng 3.000 xe/năm
Thời hạn hoạt động (năm): 
18
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
TP Bắc Giang
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
2.59
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Hoạt động dự án: